Проект

Включи се в проекта „БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВЕН КОМПРЕСОР” чрез дарение или пряко участие с малка сума пари от 1лв. до 2000лв. След реализация на проекта участниците могат да формират Акционерно дружество с капитал сумите за участие с цел получаване на дивиденти.

Целта е: Откриване на постоянни работни места в Република България. Публичност и по-голяма масовост за реализация на експортно ориентирани пазарни продукти. Групиране на различни специалисти и фирми към иновативни производства.
Пазарен продукт: Компресор с общо предназначение /търговско наименование- компресорна глава/.
Приложение: автосервизи, бензиностанции, бояджийски цехове, фирми металообработващи, зъболекарски кабинети и т.н.
Технически данни: Капацитет ~8l/s, компресия 8-10bar, тегло ~4-5kg, износоустойчивост 25 000h /колкото е износването на лагерите на ел.двигател/, необходимо задвижване 2.2-3 kW /икономия на енергия 15-20% в сравнение с подобни компресори/.
Доказателство: Разработен е и лабораторно изпитан прототип по Договор с Министерство на икономиката №СИП-02-26/22.04.2009г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.
Начин на реализация: В бъдеще изграждане на База за разработка на пазарни продукти с минимална достатъчност от машини и оборудване за изработка на един пазарен продукт /номенклатура от компресори с различно приложение и капацитет/.

Компресорът се мултиплицира в Сдружение на малки и средни предприятия на кооперативен или друг начин на договорна ангажираност помежду им.
Изграждане на Складова база където с входящ и изходящ контрол се сглобяват и складират до пазарна реализация и дистрибуция при подходяща реклама на компресорите.

Необходими средства: За изработка на технологични пособия, материали, покупни части и обработка на заготовки за 1 500 компресора са необходими ~100 000 евро /~134лв за бр. при пазарна цена ~300лв./. След тази бройка себестойността за изработка на един компресор значително намалява и производството може да се самофинансира. Примерно възможни разходи:
Инструментална екипировка за заготовки: 50 000 лв.
Материали и инструменти: 55 000 лв.
Труд за обработка на заготовки и сглобяване: 30 000 лв.
Покупни части, лагери, болтове и др.: 15 000 лв.
Транспорт, ГСМ, инструкция, опаковка и др. разходи: 15 000 лв.
Международен патент: 35 000 лв.
Складова база за сглобяване и складиране до пазарна реализация на територията на гр.Стара Загора. Необходима площ за сглобяване 60кв.м. Складираната партида е с обем 6 бр. европалети с височина 180см.
Допълнителни предимства: Участниците при определени условия могат да формират различни акционерни дружества отделно за производство и дистрибуция на домакински хладилници или климатици, компресорни нагнетателни или пречиствателни инсталации, хладилни складове и т.н. с гражданско и военно предназначение. Всички тези крайни продукти са патентно защитими. Откриват се нови приложения в областта на техниката и двигатели с вътрешно горене!

Списъкът на желаещите ще е публичен и ограничен до набирането на сумата. Ще се публикуват ежемесечните отчети за разходваните суми /банково извлечение/.
Призивът е към собственици на малки фирми с производствени мощности, търговци, и всички граждани, които не искат нашите деца да стават икономически имигранти. Парите в банка са на загуба при настоящия лихвен процент.

compressor-innovative.comВъпроси и информация на ел. поща на сайта – контакти

Всички въпроси относно реализацията на проекта могат да се обсъждат колективно във форума на сайта. Участието във форума изисква регистрация.